ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
Рейтинг: 2.00
(117)
Светът в който живеем и това което се случва
Развитието не може да бъде за сметка на щастието
Оказа се, че демокрация и капитализъм не било едно и също
НОВИЯТ нов СВЕТОВЕН РЕД
И В ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ С ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ...


Българите работят доста

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ... / Политически бедствия...

Вземи в gLOG
20 Септември 06, 13:11 / Автор: Божидар Митев
За комфорта на чуждия монопол
Нормално е новите собственици на ЕРП-тата да крият приходи и да раздуват разходи. Те са тук, за да печелят, а не да се тревожат за икономическия статус на българина. Нито пък да обгрижват клиентите си или да водят нормален социален диалог с енергетиците, които изкарват парите им. Дали така е в техните страни? Разбира се, че не. Всичко това е възможно в България, защото собствената ни държава, която все още притежава по 33% от тези дружества, напълно се е дезинтересирала от всичко, което става в тях.

Новите собственици на ЕРП крият приходи и раздуват разходи

Божидар Митев, КНСБ

Няма какво да се сърдим, че НЕК поиска и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е на път да разреши да се вдигне цената, по която компанията продава тока на електроразпределителните предприятия (ЕРП). Тези цени са в пряка зависимост от увеличените разходи за покупка на електрическа енергия.
Производителите на ток са най-различни. Всички говорят за съвременни, екологосъобразни методи за производство на ток като когенерация, вятърни електроцентрали, водноелектрически централи... Но за да се поощряват всички те, НЕК трябва да им плаща преференциални цени за тока и това е залегнало в Закона за енергетиката.
Публично известен факт е, че финансовият резултат от продажбата на ток на ЕРП-тата

за НЕК клони към нулата

Националната електрическа компания формира цялостен положителен финансов резултат единствено заради износа на електрическа енергия в региона, който е от порядъка на 21-22% от общите й продажби.
Именно този износ е от решаващо значение за формирането на относително поносими цени за крайните потребители. Но какви цени можем да очакваме след извеждането от експлоатация на 3-и и 4-и блок в АЕЦ "Козлодуй"ω Естествено доста по-високи.
Звучи естествено променените цени по веригата от производителя до ЕРП да се отразят и на крайните цени за бита. Но и трите мажоритарни собственика на електроразпределителните дружества - ЧЕЗ, EVN и E.ON, не могат да не се съобразят с факта, че повишението на консумацията на ток е трайна тенденция през последните години. Няма изгледи тя да се промени и догодина, така че по-големите обеми спрямо предварително планираните

ще покрият "загубите" им от по-скъпия ток,

който купуват от НЕК. И ще осигурят на компаниите чувствителни допълнителни приходи.
Затова категорично може да се каже, че няма обективни условия електроразпределителните дружества да претърпят загуби. Това може да се случи единствено ако продължи организационният и кадрови хаос, който E.ON и EVN успешно създават. Иска ми се да вярвам, че ЧЕЗ няма да допуснат това и няма да изневерят на разумния и балансиран подход при преструктурирането на електроразпределителните дружества в Западна България.
Не мога да не задам и въпроса, на който обществото според мен все още очаква отговор - чии лични или корпоративни интереси наложиха този естествен монопол, ЕРП-тата, да се предостави на чужди частни и държавни фирмиω И сега, с промените в закона за енергетиката, частният вече монопол да се облагодетелства допълнителноω
Не ме учудва поведението на депутатите от НДСВ и ДПС в пленарната зала. Нали точно те, по време на тяхното управление, продадоха електроразпределителните дружества

на цената на кабелите и проводниците

Засекретиха приватизационните договори, за да не може потребителите да разберат какви ангажименти са поели пред новите мажоритарни собственици. Крайно време е тези договори да станат публично достояние. Тогава сигурно ще престанем да се питаме защо нормата на възвръщаемост на собствения капитал за ЕРП е 16%, а за НЕК е около единица.
Затова верният отговор на спора трябваше ли НЕК да получи право да продава ток на крайните потребители, директно присъединени към мрежата на компанията, беше "Да". Това щеше да е в интерес и на всички потребители, които купуват стоките на тези производители. Само че парламентът избра да отговори с "Не".
Нормално е новите собственици на ЕРП-тата да крият приходи и да раздуват разходи. Те са тук, за да печелят, а не да се тревожат за икономическия статус на българина. Нито пък да обгрижват клиентите си или да водят нормален социален диалог с енергетиците, които изкарват парите им. Дали така е в техните страниω Разбира се, че не. Всичко това е възможно в България, защото собствената ни държава, която все още притежава по 33% от тези дружества, напълно се е дезинтересирала от всичко, което става в тях. Вместо, дори да нямаше собственост, да отстоява интересите на своите граждани. Както е длъжна да прави. А не да оставя само енергийният регулатор, с неговите неголеми правомощия, да възпира апетитите за по-високи цени.


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1028