ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
Рейтинг: 2.00
(117)
Светът в който живеем и това което се случва
Развитието не може да бъде за сметка на щастието
Оказа се, че демокрация и капитализъм не било едно и също
НОВИЯТ нов СВЕТОВЕН РЕД
И В ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ С ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ...


Българите работят доста

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ... / Политически бедствия...

06 Юни 12, 11:47
Дори в Румъния средният годишен доход е с 1600 евро повече отколкото у нас
Средната брутна работна заплата на пълно работно време в България за 2010 г. е най-ниска от всички 27 страни-членки на ЕС, показват най-новите данни на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюза.
Българинът е получавал средно за година 4 395 евро, докато в Дания средният годишен доход е бил 58 640 евро на година, съобщи вести.бг.
Сред най-добре заплатените европейци са работниците в страни като Германия - средногодишно 42 500 евро, в Белгия - 43 400 евро, в Люксембург - 49 316 евро, в Холандия - 45 215 евро, Финландия и Швеция - по 40 000 евро и др.
По-добре от нас са били заплатени и в Румъния - 5 891 евро, в Литва - 6 735 евро, Латвия - 8 596 евро, Естония - 9 712 евро на година и др.
България е на дъното и по минимална работна заплата - 138 евро, докато в Румъния тази ставка е 162 евро.
В Люксембург минималната работна заплата е 1 800 евро на месец, а в Дания, Холандия, Франция и Белгия минималната работна заплата варира около 1 500 евро.
България и Люксембург са в двата края на обхвата и за покупателната способност на европейците.
Средните почасови разходи за труд варират от 40 евро в Швеция, 38 евро в Дания, 37,7 евро в Белгия - до 3,1 евро в България и 4,2 евро в Румъния.
Статистиката включват не само заплатите на служителите, но и разходи за професионално обучение, други разходи, данъци и субсидии, направени или получени от предприятието.
В тази класация Малта е с най-голям дял на разходите, разпределени за заплати - 92%.
В Швеция, Франция и Белгия делът за надници и заплати е около 67%. България заедно с Румъния, Латвия, Литва и Унгария отново е в дъното на ЕС по този показател, като делът на разходите за труд, разпределен за заплати, варира между 5 и 10%.

Делът на служителите, които се считат за лица с ниски доходи е най-висок в Латвия - 30%. Повече от един на всеки четири служители в България, Румъния и Литва също се отчитат като служители с ниски доходи, показва анализът на Евростат.
Жените са били по-ниско платени от мъжете средно с около 16-17 на сто през 2010 г. в рамките на целия ЕС, отчита още изследването на Евростат.
Най-големи разлики в заплащането между мъжете и жените са били отчетени в Естония, Чехия и Австрия - средно около 25%. Най-малко пропуски по този показател са открити в Словения, Малта, Италия и Белгия.
България заедно с Литва, Португалия, Швеция и Франция се намира в "златното сечение" по отношение заплащането мъже-жени.
Изследването отчита, че много от жените работят на непълно работно време или по нетипични договори, което може да има отрицателно въздействие върху тяхното заплащане, кариерно развитие, възможности за издигане и пенсии.
ЕС се стреми да насърчи равните възможности, като се предвижда премахване на разликите в заплащането на мъжете и жените, сочи изследването на Евростат.
Стратегия за равенство между жените и мъжете (2010-2015) бе приета от Европейската комисия през септември 2010 г., припомня европейската статистическа агенция.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4982