ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
Рейтинг: 2.00
(117)
Светът в който живеем и това което се случва
Развитието не може да бъде за сметка на щастието
Оказа се, че демокрация и капитализъм не било едно и също
НОВИЯТ нов СВЕТОВЕН РЕД
И В ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ С ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ...


Българите работят доста

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ... / Политически бедствия...

29 Февруари 12, 09:59 / Автор: вредител
Сравнимост на работните заплати - форумно мнение
За доставката на един и същи условен (сравним) продукт българите получаватт с 40% по-малко от германеца. Доказателство: - поработих с последните данни на Евростат върху съотношенията номинална работна заплата, сравнима (реална) работна заплата, БВП на жител в номинално изражение и по паритет на покупателната способност (ППС) за 2008г.

По БВП ППС 2008г. България е на 44% а Германия на 116% спрямо нивото от 100% за ЕС-27. Просто казано - ако за една година германеца произвежда 100 условни единици сравним продукт, то българинът произвежда едва 38 единици от същия продукт (44 / 116). Т.е. когато работи германеца дава 2,63 пъти повече резултати от българина. Забележете елементарното – не се сравнява работата, а крайният резултат от нея.

Работни заплати - номинални в евро: - българинът е взел за изработеното 4600 евро, а германеца 41 200 евро.

Реални работни заплати в евро за 2008. Минавам през паритета на покупателната способност и превърнато ценово ниво към ЕС 27 (100%). ППС за България е 0.835505. Делим на курса 1,95583 и получаваме средно ценово ниво 43% за България спрямо 100% за ЕС 27 (За Германия то е с 3,816 % по-високо). Сравнимата РЗ на българина е 10 978 евра (4600/0,43) а на германеца - 39 686 евра (41 200 / 1.03816). Т.е. германеца като работи взема 3,6 пъти повече от българина.

Както бе отбелязано, не работата, а постигнатите резултати могат и трябва да се сравняват при едни същи (еднакви условия). Т.е. колко вземат българина и германеца за производството на един същ (като количество и качество) продукт.

Така българинът е взел по 289 евро за единица изработен сравним продукт (10 978 / 38), а германеца - 397 евро (39 686 / 100) или с 40 % повече.

Дотук с аритметиката и сравнителния технически анализ.

Фундаменталните причини (обяснения) са многобройни. НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО СРЕД ТЯХ Е ДЕЙСТВАЩИЯТ ВАЛУТЕН БОРД. Той подценява тотално възнагражденията за труд и предприемаческия доход в България. Това не означава непременно, че българският работодател е по-лош кожодер от германския. Просто България изнася добавена стойност (чрез трансферни цени и по много други начини), която иначе би била разпределена като допълнителна работна заплата, печалба за работодателя, осигуровки, данъци.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.07