ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
Рейтинг: 2.00
(117)
Светът в който живеем и това което се случва
Развитието не може да бъде за сметка на щастието
Оказа се, че демокрация и капитализъм не било едно и също
НОВИЯТ нов СВЕТОВЕН РЕД
И В ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ С ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ...


Българите работят доста

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ... / Политически бедствия...

10 Юли 06, 22:16 / Автор: nezavisim.net
Докъде стигат обръчите от фирми около "Топлофикация"
Разговор с Бойко Найденов, Минчо Христов и Илко Йоцев
"Нова телевизия", "Коритаров  live", 10 юли 2006 г., 8.10 часа

Водещ Георги Коритаров: Започва "Коритаров live". Добро утро и на слушателите на радио "Нова Европа", които се включват сега към ефира на "Нова телевизия". Докъде стигат обръчите от фирми около "Топлофикация" - това е темата, която ще дискутираме тази сутрин заедно с Бойко Найденов, завеждащ отдел за борба с корупцията и организираната престъпност във Върховната касационна прокуратура, както и с Минчо Христов, депутат, член на парламентарните комисии по енергетика и за борба с корупцията, и Илко Йоцев, бивш председател на съвета на директорите на "Топлофикация" - София.

Добро утро и добре дошли, господа.
    Едно от заглавията, които могат да бъдат срещнати в днешната
 преса, е от вестник "Сега" - "Мощна фирма изскочи покрай
"Топлофикация". Мощна фирма, доставчик на столичната
"Топлофикация", регистрирана в европейска държава, ще бъде
проверявана по делото срещу Валентин Димитров. Така ли е,
господин Найденовω
    Бойко Найденов:
    Не само една фирма ще бъде проверявана, това искам да
уточня. В едно разследване се търси обективната истина и се
търси всестранно. Нито една от сделките, които повдигат някои
въпроси, няма да бъде оставена настрани. Но това е въпрос на
технология. . .
    Водещ:
    Тук прави впечатление, че е мощна фирма доставчикω
    Б. Найденов:
    Зависи от гледната точка, аз не знам коя точно цитирате
фирма. Но бъдете сигурни, че там, особено откъдето са постъпвали
 пари в сметките на бившия шеф на "Топлофикация", няма да бъдат
оставени настрани.
    Водещ:
    През почивните дни "Нова телевизия" съобщи и за втора сметка
 в Австрия с един милион и половина евро. Така ли еω
    Б. Найденов:
    Вчера ми звъняха и ме питаха за трета сметка с 15 милиона.
Аз мисля, че това не е наддаване. Когато говорим за едно
разследване, можем да стъпваме само на документи и на факти. И в
 крайна сметка не всичко, което излиза в хода на едно
разследване, може да бъде обявявано и трябва да бъде обявявано.
Във всеки случай за мен лично в случая интересите на
разследването стоят над интересите на публичността. Нека да
имаме малко търпение да приключи разследването и тогава ще
обявим за какво става въпрос.
    Водещ:
    Господин Христов, вие сте член и на, така, двете комисии -
по енергетика и по борба срещу корупцията. Това е, така, едно
много интересно съвпадение, в случая ви позволява да имате
поглед, така да се каже, и от двете гледни точки. Символ на
какво е това, което се случи в "Топлофикация"ω Първо, очевидно
е, че това не може да бъде изолиран случай.
    Минчо Христов:
    Определено, господин Коритаров, това е символ на корупция и
на престъпление, едно особено тежко престъпление, тъй като
всички знаете за цените на парното. Аз няколко пъти съм поставял
 в Комисията по енергетика проблема с господин Димитров и. . .
    Водещ:
    Преди да стане известно това.
    М. Христов:
    Естествено. Бях поразен от наглостта на този човек, която
наглост според мен не може да бъде, без да имаш някакви много
сериозни протекции от страна на политически фактори.
    Водещ:
    И стигнахте ли до идея кои политически фактори дават
протекцията сиω
    М. Христов:
    Аз имам вече някакви идеи, но мисля, че господин Найденов в
най-скоро време ще обяви тези фактори.
    Водещ:
    Добре, споделете идеите си, а пък ще видим дали ще ги
потвърди прокуратурата.
    М. Христов:
    Вижте, аз съм убеден, че тук не става дума само за една
политическа сила. Господин Димитров е назначен още, ако се не
лъжа, по времето на правителството на Жан Виденов, след което е
имало няколко предложения той да бъде махнат, миналото
правителство категорично е отказало. Аз лично съм правил
предложение той да бъде махнат, това правителство също не се е
отзовало. Сега, искам да ви кажа, че този проблем - с
"Топлофикация", е абсолютно идентичен с проблема, който имат
"Софийска вода", която е дадена на концесия, и редица други
фирми, градският транспорт, ако щете, енергоразпределителните
дружества.
    Водещ:
    В какъв смисъл идентиченω
    М. Христов:
    Идентичен, доколкото става дума за силно завишени, дебело
подчертавам - силно завишени цени. Тоест фирмата се източва, от
едната  страна, по този начин, по който ние виждаме, че става в
"Топлофикация", а от друга страна,  българските граждани са
принуждавани да плащат сметки, които не са реални, силно
завишени.
    Водещ:
    Откъде разбрахте, че е идентичен проблемътω
    М. Христов:
    Идентичен е, защото. . . ще ви дам няколко факта, свързани с
 тока, ако искате. Токът в АЕЦ "Козлодуй" струва 1 стотинка и
половина. Той се продава на българските граждани в момента по 17
 стотинки и половина. Друг факт, който поставих на няколко пъти
на министър Румен Овчаров - нормата на възвращаемост на частните
 енергоразпределителни фирми е 16 процента, нали, между 15 и 16
процента. Нормата на възвръщаемост на държавната Национална
електрическа компания е 1 процент. Това, което питах ясно
министъра на няколко пъти, включително от парламентарната
трибуна, е защо българската държава се грижи така внимателно,
така, като грижовна майка, за частните енергоразпределителни
дружества, които между другото искат сега ново увеличение и
искат да бъде въведена и такса електромер, а защо държавата не
се грижи за своите фирми, държавните фирми или общинските фирми
- ето това е един сериозен въпрос, според мен.
    Водещ:
    Очевидно насочвате вниманието към, макар и косвено, към
министър Румен Овчаров. Господин Йоцев, вие имахте ли, така,
впечатление или съмнение какво се случва в "Топлофикация", все
пак вие сте бил председател на съвета на директоритеω
    Илко Йоцев:
    Това, което сега излезе, е направо скандално. Ние. . .
    Водещ:
    То е ясно, че е скандално. Вие горе-долу какво имате като
информацияω
    И. Йоцев:
    Ние 2003 г. разглеждахме още тогава отпускане на заем на
"Топлофикация" - София,  от Световна банка и от Европейската
банка за възстановяване и развитие. Тогава държавата, понеже
трябваше да даде държавна гаранция на "Топлофикация" - София, за
 да вземе около 120 милиона евро фондове, държавата нямаше
доверие на начина, по който се управляваше тогава "Топлофикация"
 - София, и поиска няколко съществени неща. Първо, държавата да
има по-голям дял в "Топлофикация" - София. Второ, да се промени
уставът, така че решения, ключови решения за назначения и т.н.,
да не могат да се взимат с по-малко от две трети от. . .
    Водещ:
    Удовлетворено ли беше това исканеω
    И. Йоцев:
    Това искане тогава беше удовлетворено. И имаше и едно искане
 да се. . . бяха застрашително увеличени по това време
задълженията на "Топлофикация" - София, към "Булгаргаз", да се
разсрочат част от тези задължения и "Топлофикация" - София, да
започне да плаща. Защото тревожното състояние тогава, което
наблюдавахме, че, въпреки че може да има пари по сметката на
"Топлофикация" - София, не се плащаха траншовете към "Булгаргаз"
 за дължимия газ, което ни навеждаше на мисъл за лошо
управление. Тогава за пръв път държавата се опита да сложи
някакъв ред в управлението на. . .
    Водещ:
    2003 г., преди три годиниω
    И. Йоцев:
    2003 г., да, 2003 г. Тогава председател на съвета на
директорите стана госпожа Иванка Диловска, която работеше в
Министерството на енергетиката по това време. След това аз по
същото време бях председател на съвета на директорите на
"Булгаргаз". Все още задълженията и дружеството "Топлофикация"
не вървеше на финансова печалба. Решихме тогава с, по
предложение на министъра на енергетиката по това време, господин
 Милко Ковачев, аз да застана в съвета на директорите като
председател. . .
    Водещ:
    На "Топлофикация" - Софияω
    И. Йоцев:
    . . . на "Топлофикация" - София, най-вече обезпокоени от
растящите задължения към "Булгаргаз". В енергетиката, и
господата знаят, са много по-добре от мен, всичко е като едно
домино - ако се допусне едно задължение голямо, то ще се появи
навсякъде, то ще се появи и ще се отрази на цялата икономика.
    Водещ:
    Добре, сега натрупването на тези сметки, въобще
организацията на тая система от плащания, довела до отклоняване
в такива особено големи размери, възможно ли е да се случва без
дори подозрението на съвета на директорите и на председателя на
съвета на директоритеω Възможно ли е само този, който е шефът,
изпълнителният шеф Валентин Димитров сам да си организира всичко
 товаω Няма ли система за контролω
    И. Йоцев:
    Аз мога да коментирам съвсем ясно и съвсем открито за
времето, когато аз съм бил председател на съвета на директорите.
    Водещ:
    Да, кажете за това време.
    И. Йоцев:
    Тогава ние назначихме още няколко проверки и от 2003 г.
досега дружеството е в непрекъсната проверка.
    Водещ:
    Кой проверява, коя институция проверяваω
    И. Йоцев:
    Проверяваше се. . . Държавният финансов контрол.
    Водещ:
    Държавен финансов контролω Така.
    И. Йоцев:
    Държавен финансов контрол. Изпратиха се няколко. . . Имаше
сигнали от общината също така.
    Водещ:
    И не са доловили никакво отклонениеω
    И. Йоцев:
    Много малки отклонения имаше такива.
    Водещ:
    Малки отклоненияω
    И. Йоцев:
    Тук разбирате, че става въпрос за сметки в Австрия, в
Швейцария, където ние граничим до знания по криминология и така
са компетентни сигурно и колегите.
    Водещ:
    Ето, има човек, който разбира от тези неща. То между другото
 господин Найденов ще го помоля после да ви зададе един-два
въпроса. Ще бъде много интересно. Но нещо странно има - България
 си има финансово разузнаване, има българско финансово
разузнаване, има Сметна палата, има, както казвате, Държавен
финансов контрол, има одит. . .
    И. Йоцев:
    Има одит по Закона за счетоводството.
    Водещ:
    Нито една от тези институции с нито един от механизмите им
не е установено отклонениеω
    И. Йоцев:
    Сега ще ви кажа.
    Водещ:
    Кажете.
    И. Йоцев:
    Ние още октомври месец миналата година съветът на
директорите имахме много тежък разговор с господин Димитров.
    Водещ:
    И какво излезе от този разговорω
    И. Йоцев:
    Предложихме на съвета на директорите да направим някои
промени в ръководството на самото предприятие.
    Водещ:
    Защо ви беше тежък разговорътω
    И. Йоцев:
    Защото той така се противопостави на мнението и на решението
 на останалите четирима. . .
    Водещ:
    Какво беше мнениетоω
    И. Йоцев:
    Мнението беше, че дружеството трябва да свие разходите си
значително, трябва да направи лимити по отделни категории
представителни разходи и т.н. и. . .
    Водещ:
    Не ви ли смущаваше начинът, по който изразходва средства
господин Димитров, начинът му на животω
    И. Йоцев:
    Сега ще ви кажа. Тогава той дори си излезе от това
заседание, не подписа протокола на това заседание. Ние обсъдихме
 тогава с колегите ситуацията, положението и по настояване на
колегите от съвета на директорите аз проведох срещи паралелно с
министър Овчаров и с господин кмета Бойко Борисов.
    Водещ:
    Господин Овчаров защитаваше ли Валентин Димитровω
    И. Йоцев:
    На първата среща, която бях при него, той каза - този въпрос
 е много тежък, много важен, трябва да изчакаме. Аз настоях, че
не може. . .
    Водещ:
    Какво да изчака, какво да се изчакаω
    И. Йоцев:
    Да се изчака да направи анализи, да направи проверки, да
направи стратегия дали дружеството ще се приватизира. Такива
аргументи.
    Водещ:
    Господин Овчаров знаеше ли какъв е начинът на живот на
господин Димитров, какви пари се харчатω Осведомен ли беше за
разходите на "Топлофикация"ω
    И. Йоцев:
    За начина на живот той, Валентин Димитров си демонстрираше
по светски начин. Всеки можеше да го види във вестниците, нали,
общо взето, този начин на живот беше известен. Въпросът беше, че
 съветът на директорите настоя, вярно, влязохме в отоплителен
сезон, тогава ситуацията е много по-тежка с оперативното
ръководство на дружеството, но веднага след отоплителния сезон
април-май месец ние казахме, че това нещо не може да продължава
и по наше предложение, само, извинявам се, една секунда, по наше
 предложение, защото имаше голям спор кой е предложил господин
Димитров - държавата, общината и т.н., предложението беше,
казвам го най-отговорно, от съвета на директорите.
    Водещ:
    Предложение за каквоω
    И. Йоцев:
    За смяна на господин Валентин Димитров като изпълнителен
директор, да го извадим от оперативното ръководство на
дружеството. И това нещо въпреки всякакъв вид политически и
какъвто и ще да е натиск ние взехме това решение, застанахме
твърдо и променихме управлението на самото дружество.
    Водещ:
    Нещо нелогично има ли, г-н Найденов, в това, което чувате
току-щоω Възможно ли е съветът на директорите да не е бил наясно
 с тази система на събиране на средства и за генерирането на
такова огромно количество пари в чужди банкиω
    Б. Найденов:
    Аз не виждам нищо нелогично в това, което казва г-н  Йоцев.
Но проблемът е, че за толкова дълго време не е намерена
институцията, която действително да направи проверка и да
установи това, че изключително големи суми от бюджета на тази
организация са изразходвани по един неправомерен начин.
    Водещ:
    Е, добре, как си го обясняватеω
    Б. Найденов:
    Аз не искам да си го обяснявам в момента и да правя
предположения. Въпросът, който ние ще решим, е да направим едно
запитване колко одита са правени, дали са правени ревизии, по
какъв начин всъщност е осъществяван контролът, какво е установил
 този и ако някой е прикривал тези злоупотреби, разбира се, той
също носи наказателна отговорност.
    Водещ:
    Г-н Христов искаше да се. . .
    М. Христов:
    Ако ми позволите, аз. . .
    Водещ:
    . . . включи.
    М.  Христов:
    . . . винаги, така, говоря по-директно. Аз си го обяснявам с
 това, че този човек е действал с невероятни протекции - както
политически, така и протекции от своите колеги. Какво ми направи
 впечатление от това, което чух преди малко. Говори се за
непрекъснати проверки, които не доказват нищо, някакви дребни. .
 .
    Водещ: 
    Дребни, да.
    М. Христов:
    . . . много дребни нарушения. Второ, начинът му на живот на
този господин. Ами, пресата беше пълна с всякакви репортажи
относно връзките му там с. . .
    Водещ:
    Да. Какъв извод правитеω
    М. Христов:
    Правя, че някой се е правил на много, много разсеян. И
третото. . .
    Водещ:
    А правите ли извод, че съветът на директорите няма начин да
не е знаел за част от товаω
    М. Христов:
    Според мен тези хора трябва да четат вестници и трябва да са
 много навътре в тези проблеми. Ако не са навътре, просто
мястото им не е там. И ако ми позволите още нещо. Говори се за
отзоваването, за смяната на г-н Димитров. . .
    Водещ:
    Да, че съветът на директорите го е поискал.
    М. Христов:
    Аз искам да ви кажа, че те го смениха, той беше сменен, само
 че от председател стана заместник-председател, което,
извинявате, беше чиста подигравка. И аз мисля, че тук
прокуратурата би трябвало много дейно да се намеси и да
разследва както г-н Димитров, така и неговите колеги всички,
така и общинските съветници, които са позволили това да стане
също, тъй като общината има мажоритарен дял и т.н.
    Водещ:
    Хипотезата за протекции как ви изглежда, г-н Йоцевω
    И. Йоцев:
    Първо, да уточня една неточност. Г-н Димитров беше
оперативен ръководител, изпълнителен директор. Ние не го
сменихме от председател или нещо такова, а го сменихме от
оперативното ръководство на самото дружество и го. . .
    Водещ:
    С какви аргументи всъщност го сменихтеω
    И. Йоцев:
    Ще ви кажа много ясно.
    Водещ:
    Кажетеω
    И. Йоцев:
    Тогава се събрахме всички останали членове на съвета на
директорите и казахме, че това всичкото нещо, макар и
недоказано, по вестниците, по медиите, което се пише за него,
вреди на самото дружество. Този  шум, хората, колегите не могат
да работят. И ние не можем, понеже носим солидарна отговорност в
 съвета на директорите, не можем да продължим да му гласуваме
доверие, защото изпълнителният директор се избира от членовете
на съвета на директорите. Ние избирахме, а не някой друг, кой ще
 е изпълнителен директор. Тогава, тогава предложихме да бъде
отстранен г-н Валентин Димитров. Между другото. . .
    Водещ:
    Добре. . .
    И. Йоцев:
    . . . един от колегите се изказа. . .
    Водещ:
    Като технология. . .
    И. Йоцев:
    И само да ви кажа, че сигурно е любопитно, защото хората не
знаят какво е станало дори зад кулисите. Един от колегите тогава
 се изказа, че дори чувства страх за физическото си
съществуване, но е съгласен с нас. И по този начин ние го
сменихме от оперативното ръководство. . .
    Водещ:
    Сега, нещо да попитам. Вие по принцип ли смятате, че бордът
на директорите може и да не е знаел или имате предвид от
момента, в който вие сте председател на борда на директоритеω
Защото преди вас е била Иванка Диловска. Иванка Диловска доста
се преплитат професионалните й връзки с енергетиката. 1996-1997
година е заместник-министър по времето, когато е първия мандат
на г-н Овчаров като министър.
    И. Йоцев:
    Има два момента. Първото, което е, преди аз да бъде
председател на съвета на директорите и член на съвета на
директорите, но аз не мога да говоря, тогава си има и съответни
решения, но ние тогава тези неща, които се изнесоха по
вестниците и които ние ги видяхме, ние много по-рано видяхме
джетовете, лодките и тези неща и. . .
    Водещ:
    И нищо. . .
    И. Йоцев:
    Не е нищо. Имахме заседание на съвета на директорите. Взехме
 категоричното моментално решение тези неща да бъдат продадени
на търг. И започнахме процедурата. Това нещо го направихме.
Второто нещо, което е, когато ние инициирахме проверка на
Държавния финансов контрол и другата проверка, когато помолихме
и г-н кмета Бойко Борисов да ни окаже съдействие тогава, тогава
ние оказахме пълно съдействие и ние бяхме в непрекъснат контакт
с проверяващите.
    Водещ:
    Добре. . .
    И. Йоцев:
    И по този начин. . .
    Водещ:
    . . . трябва да свършваме, няма време.
    И. Йоцев:
    По този начин аз мисля, че сегашните проверки ще докажат
някои нецелесъобразни разходи, които са извършени от г-н
Димитров без санкцията на съвета на директорите, което си е. . .
    Водещ:
    Осемдесет и два процента от нашите зрители не желаят да
бъдат повече абонати на "Топлофикация", това е редовният ни
въпрос, който задаваме, днес той е свързан с "Топлофикация".
Добре, последно, много кратко, защото нямаме време. . .
    М. Христов:
    Във връзка с вашия въпрос. Искам да ви кажа, че в новия
закон има няколко невероятни капана и обръщам внимание на вас
като журналист и на вашите зрители. Първо, в новия закон човек,
ако иска да се откаже да бъде абонат във връзка с този въпрос. .
 .
    Водещ:
    Да, такаω
    М. Христов:
    . . . той трябва да има съгласието на всички, повтарям
всички свои съседи. Второ, в закона е залегнало нещо, което
имаше досега - възможността "Топлофикация" принудително да
събира сметките си чрез съдия-изпълнител, без тези сметки. . .
    Водещ:
    Това е в новия закон.
    М. Христов:
    . . . в този закон, без тези сметки да бъдат доказвани в
съда. За такса мощност, тя наистина отпада, но затова пък,
обръщам внимание на хората, се увеличава такса сградна
инсталация, т.е. . .
    Водещ:
    Добре. Само, за да завършим ще бъде ли проверявана и Сметна
палата, г-н Найденов, и въобще всички институции, които са
проверявалиω Кратичко, че трябва да свършваме.
    Б. Найденов:
    За съжаление проверката не е някакъв вездесъщ орган с
огромни възможности.  Каквото можем, това ще направим.
    Водещ:
    Добре. Благодаря ви за участието. Това бе всичко, което може
 на този етап да се каже за "Топлофикация".


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5955