ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
ДЪРЖАВАТА - ТОВА Е ФАРС

 
Рейтинг: 2.00
(117)
Светът в който живеем и това което се случва
Развитието не може да бъде за сметка на щастието
Оказа се, че демокрация и капитализъм не било едно и също
НОВИЯТ нов СВЕТОВЕН РЕД
И В ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ С ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ...


Българите работят доста

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИ БЕДСТВИЯ. И ДРУГИ НЕЩАСТИЯ... / Политически бедствия...

14 Април 08, 13:11
"Капитал" публикува стенограмата от заседанието на вътрешната комисия, на което беше изслушан ген. Ваньо Танов за скандала в МВР

ОТКЪСИ

www.capital.bg/showblog.php
?storyid=484181

Господин Ваньо Танов: На така поставения въпрос, общо за синтетиката да говоря ще ми е малко трудно, но знам, че преди да изляза от службата е изготвена една обобщена справка, конто се намира в службата. В тазн обобщена справка са изяснени, въз основа на оперативната информация, с която е разполагала службата, кои са основните групи, които действат на територията на страната, по памет се сещам, че са две. Една от сериозните групи, това е на Драгомир Райкович, който е фактически, заместникът на Куйович. И другата е на така известните в обществото Галени, говоря по линия на синтетиката. Но пак казвам, тази справка може да се вземе от направление "наркотици", която е изготвена по повод работата по линия на синтетиката, защото за тези 2 години, през които аз бях директор, ние постигахме резултати, на ниво хващане на определени количества, но в края на краищата, до реални лаборатории, действащи лаборатории и със задържане на извършителите, конто произвеждат, ние не стигнахме.


Последният случай, който е в службата, тон беше във връзка с вече известния в обществото случай Куйович. Ние успяхме, по информацията, която при разпитате даде Куйович, да организираме конкретно лице, за което имаше подозрение и преди това беше заведена разработка за това лице и заедно с, казва се Веско Велинов, заедно с него е тогава, началник на отдел, на отделението, бяха проведени всички възможни оперативно-технически мероприятия, по това лице. Установи се наистина, че това лице има прав телефон между себе си и Драгомир Райкович. Установи се, че той ежедневно. по този телефон обменя информация, какво се случва в службата. Установиха се други неща, защото бяха монтирани мероприятия в служебен автомобил. Бяха изпращани на такива задачи, в които те да могат, секретен пост, да обменят информация по между си. Стана ясно, че са вербовали служителката, която вкарва информацията в системата. Предприемаха мерки да вербоват служителката, която е началник секретарят, през която минава цялата секретна поща, преди да ми я докладва, с цел да се сдобиват с информация

Това лице беше реализирано. Ние изпълнявахме задачите по реализацията, спрямо Драгомир Райкович. Там извършихме обиск, намерихме този прав телефон, а Инспектората, с Военна прокуратура, трябваше да направи обиск във Веско Велинов. За съжаление, не знам по какви причини, зашото ние в Драгомир Райкович намерихме телефонът веднага, защото влизайки прозвъняхме и този секретен телефон се обади, къде се намира. От другата страна не се случи тази случка до 13.30. Влизаха родителите му, влизаше съпругата му, излизаше с количката с детето и накрая се оказа, че телефонът го няма. Това е което мога да кажа, по ...


Председател Минчо Спасов: Какво значи това, че го няма?

Господин Ваньо Танов: Ами не беше намерен. Аз мисля, че той беше изнесен през това време, докато се правеше обискът, но тъй като Веско Велинов се водеше на разработка в отдел "Вътрешна сигурност", реализациите на вътрешна сигурност се правят с Инспектората и Военна прокуратура, наши служители не участваха в реализацията.

.........
Знам, че по това време (2007) те успяха този Драгомир Райкович да вербоват, доцент ли беше, професор от Химическия университет, с цел, явно да им направи рецепта за производство на синтетика.
Беше засечен автомобил по време на воденето на тази разработка, който пристигна от пловдив с материали за производството и се караше от полицай, пловдивски...
.................................

Председател Минчо Спасов: Имате ли данни за случай, когато сте сигнализирали, както в този случай с човекът, който е бил от Външно наблюдение и е изнасял информация, имате ли случай, когато да не са предприемани мерки и човекът да е оставал па работа, по някакъв начин?

Господин Ваньо Танов: Има случай, още от самото начало, в постъпването ми като директор на Национална служба "Борба с организираната престъпност", аз съм назначен, мисля 29 септември 2005 година, в декември месец, мисля, че датата е 30 или 31, почтн съм сигурен, че датата е 31, тогавашния директор на Национална служба "Полиция", ген. Валентин Петров, чрез напуснали служители, зам.-директорът Краси Младенов беше установил телефонна, един от служителите и беше поискал, от него, да му бъде направена справка за разработка, която се води в Хасково. По-скоро се интересуваше от две лица, които са данъчни служители и дали те са обект на разработката и дали са попаднали на специални разузнавателни средства.
На 31, началникът на регионалното звено е накаран да отиде в службата ...

На 31 декември 2005 година, деня преди посрещането на Нова година, той е прегледал разработката, прегледал е специалните разузнавателни средства и е предал тези две имена на тогавашния директор на Национална служба "Полиция". На 3-ти, когато беше първия работен ден, аз бях сигнализиран за този случай, докладвах го на главния секретар и поисках да бъде извършена проверка по случая. Такава проверка е извършена, разпитани са всички лица, направени са разпечатки на телефоните, което по безспорен начин доказваше, че е поискана такава информация, без да се следва и тази преписка е изпратена към главния секретар, защото по него време, ние директорите на национални служби, бяхме пряко подчинени на главния секретар.

В същия този ден, 31-ви, мисля, че към 13.30 часа, отново има обаждаме към ген. Валентин Петров от водения на разработка Георги Самуилов, по линия на контрабанда с горива. От съобщенията, които съм получил тогава, ставаше въпрос, че Самуилов му се обажда, той му отговаря, че е в Асеновград и слиза веднага. Провеждат среша, не знам къде е проведена срещата, но след тази среща Самуилов се обажда на лице от Пешера, Пещера, разбирайте алкохолният бизнес Пещера и му съобщава, не мога да си спомня, в пряка реч, но му съобщава, че има проблеми и мисля, че имаше последващ разговор, в който той казва, че ще си реши проблемът чрез, не мога да си спомня имена, но по-добре да се видят тези съобщения.

Тази информация аз я докладвах на министъра на вътрешните работи. След няколко дена той ми каза, че той му разпоредил да направи тези срещи, затова във февруари месец, когато имаше национално съвещание, в което се обсъждаше новата структура на Министерството на вътрешните работи, аз заявих, че не желая да изпълнявам повече длъжността директор на тази служба. ......

 

Ако трябва да бъда в детайли, по принцип заявих, защото министърът, когато ме извика и искате да оглавя тази служба, аз изтъкнах много аргументи и лични, и от служебен характер, против моето назначение на този пост. Действително, аз имах по-други разбирания за действията на Национална служба "Борба с организираната престъпност" и тогава и сега смятам, че тази служба трябва да работи, наистина сериозно по линия на организираната престъпност, но тя трябва да изяснява пялата структура от началото до върха и да пристъпва към реализации, когато всичко това е изяснено, а не да се извършват такива частични и повече пи ар акции, защото задържането на 20 кг. или на 50 е моментно състояние, но в края на краищата ако става въпрос за наркотици, а то ставаше въпрос за всичко - и по линия на контрабанда, и по линия на икономическите престъпления, по всички направления на дейност, ние трябваше да установим лицата, които подпомагат тази дейност, защото няма разработка за този период от 2 години, в която да не са протичали служители на МВР, че изтича информация. Няма разработка, в която ако се касае за сивия сектор, тези лица да не са подпомагани от държавни структури, като Митница, Данъчни и т.н., няма разработка в която по един или друг начин да не са се ангажирали политически лица или политически лица и от правителство и от парламента. Така, че не можеше да бъде успешна битката, ако ние не я опазим информацията или не отстраним всички тези, по пътя на дадена разработка, водеше, естествено до сериозни конфликти.

Такава беше служба и по тази причина, аз тогава заявих, че ще констатирам доста нередности, защото имах вече, като директор на регионална дирекция, една представа за работата на Националната служба. Имах представа, че повечето от операциите бяха свързани с информация, получавана от регионалните звена на територията на страната, а службата правеше съвместни реализации и повече пи ар акции, без да има съществен принос в разработването на тези лица. И че това неминуемо ще доведе до конфликт в бъдеше с началникът ми Валентин Петров.


Господин Ваньо Танов: Искам да кажа, че вчера съм разпитан във Военна прокуратура. Освен тези случаи, за които преди малко вн разказах, съм разказал за доста случаи свързани с оперативни разработки. Случаят, който вече се тиражира в медийното пространство, за Галеви. Случай за друга разработка, под псевдоним "Хотелът". Случай за разработка в Митницата, в Горубляне, шефката на Митницата. Около 5 разработки, конто мисля, че бяха достатъчни, аз поне за себе си да се убедя, че Военна прокуратура и ДАНС ще се опитат да си свършат работата, ако такъв синхрон има ...

Председател Минчо Спасов: Това са 5 разработки, по които има изтичане на информацията, така ли?

 

Господин Ваньо Танов: Да, категорично. И ако те извършват проверки, аз мога да предоставя, да спомена и други разработки, но честно казано, в момента не ги споменавам, защото се притеснявам, че всички, които са споменати, ще изтече информация и Цялата документация по тези разработки ще бъде унищожена, премахната, преиначена, защото има случаи, в които има, има случай, в който е много сериозен, пак в почивен ден, беше накарана и беше разпоредено на заместник-директорката на НСБОП, тогава, на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", защото вече бяхме станали такива, да се направи списък на всички разработки, в Националната служба, на всички до една с псевдонимите и с лицата, които протичат по тези разработки, с оперативните работници, които ги водят. И той беше направен в 3 екземпляра и аз когато се върнах ...

Председател Минчо Спасов: От кой беше разпоредено, ако знаете?

Господин Ваньо Танов: Ами тогава, прединфарктна ситуация, попитах госпожата кой ти разпореди, тя казва, ръководството. Кое е това ръководство,- не е уточнила, но попитах я защо не ми се е обадила и какво налага в съботен ден да бъдат извикани всички служители, които пмат тази информация и да се извади цялата информация, а тук министър Петканов присъства, сигурно има и други хора, които знаят, информацията се съхранява, в оперативен разчет, информация Архив и ако някой се интересува, по конкретна разработка, какъвто и да е той началник, той има право да се запознае с тази разработка, но да остави следа, че се е запознал. Той може да я изчете, има опис, в който трябва да се подпише, но цялата процедура в МВР беше объркана на ента степен. Всичко, което излизаше като материали от службите не отиваха да се заведат, а първо отиваха при началника на кабинета н от тук нататък се правеше преценка кое да се заведе и кое да не се заведе. Не можеш да си намериш материалът накъде е отишъл.

 

Госпожа Татяна Дончева: На кой началник на кабинета?

Господин Ваньо Танов: На министъра, на началника на кабинета. На министъра на вътрешните работи, Сашо Петров се казва началника на кабинета.

Аз имах случай, когато за въпросните Галевн докладвах на човек, който е високо в тази държава и 3 дена след това на мен ми се случи случка, че две справки. които са с изключително голяма важност се оказа, че са изпратени от службата, обаче ти няма в министерството. В един момент се оказаха на бюрото на Валентин Петров, това е запознат и главния прокурор. При мен стигна информация, че тези справки ще бъдат изведени навън, за да бъда компрометиран и аз отидох при министъра, поисках сн справките и той каза. че не знае къде са и няма да ходи по моите справки. Знаех, че са на бюрото на Валентин Петров, наложи се да отида при главния прокурор и да му кажа, че ако не ми върнат справките, ще подам справка във Военна прокуратура да бъде извършена проверка, защото веднага беше изпратена от Главна дирекция служителка, да проверява в Деловодството, къде са тези справки, защото се водеха па мое име.

Председател Минчо Спасов: Тези справки вие ги пращате от службата в министерството?

Господин Ваньо Танов: Тези справки, случаят е точно такъв. Това са две секретни справки, които ми бяха поискани много спешно, и то пак вечерта, някъде към 20.00 часа. Ние ги изготвихме, обаче деловодството беше ...

Председател Минчо Спасов: Кой ви ги изиска?

Господин Ваньо Танов: Изиска ги генерал Валентин Петров. Аз отидох билета му, справките не бяха изведени. Той каза, че иска ла се запознае с тях ...

Председател  Минчо Спасов: Т.е.. не бяха входирани?

Господин Ваньо Танов: Да, защото се изготвиха в 8 часа вечерта. Той много спешно ги искаше, каза, че му трябват сега да ги види ...

Председател Минчо Спасов: Вие му ги дадохте неизведени?

Господин Ваньо Танов: Аз му ги дадох да се запознае, но си ги поисках обратно и си ги взех. Той каза, че много бърза, защото заминава на Гергов на рожден ден, върна ми справките, аз се върнах в службата. Сутринта тези справки ги сложих в пощата да бъдат изведени, в този момент ми се обади министъра, също ги поиска тези справки, аз грабнах един екземпляр, другият остана в ...

Председател Минчо Спасов: Пак без изходящ номер?

Господин Ваньо Танов: Да, другият остана в папката ми, предупредих секретарката, написа номерата, казах отивам при министъра, тези справки да се напише, че на ръка заминават и е отразено в дневника. Мислех, че ще докладвам по тези справки, обаче той ми каза остави ги и затова се случи това. което сега вя разказах.

Председател Минчо Спасов: Т.е., тези справки не бяха входирани. нито пък описани като изходящи?

Господин Ваньо Танов: Аз не мога да взема ръката на министъра и да го накарам да ми се подпише.

Господин Георги Георгиев: Добре де, там няма ли някакъв ред, това е секретна информация?

Господин Ваньо Танов: Ами преди 2 години имаше ред, но сега няма никакъв ред. Значи, аз нямам преди това случай да съм докладвал по този начин. Всеки божи ден, аз ще вн кажа, всеки божи ден се звъни по телефона и се искат справки, които справки спешно, до 20 минути, донесете ги и се носят на ръка тези справки. Съобщения от специални разузнавателни средства също се посят на ръка и никой не отразява, че ги е чел и за какво става въпрос. После ги връщат в пощата и ти ги докладват и след известно време те питат какво си правил по тези съобщения и много интересно обаче откъде е станало ясно за тях. Защото не може да се проследи пътят на нито един секретен документ.

Аз имам справки, в които съм искал санкция, трябва да минат през ген. Валентин Петров, да отидат до гладния секретар, да утвърди определени мероприятия, които ми се връщат след 2 месеца. Държани са 2 месеца в касата, не са заведени, заведени са от мен. имат изходящ номер, тръгнали са от службата, но ми се връщат след два месеца и с изходящ номер от предния ден, че са получени в дирекцията и е сложена след 2 месеца резолюция, която не ми върши никаква работа, защото това, което съм искал, вече е свършило отдавна и не може да бъде направено. Това може да се види, ако се влезе и се отвори архива на Секретно деловодство. По принцип, министъра, ако вие намерите една справка, на която той да е сложил дата ...


Господин Яне Янев:  Уточняващ въпрос, господин  председател. Тези две справки касаят ли проблемите за синтетичната дрога или бяха за съвсем друго нещо?

Господин Ваньо Танов: Едната справка касаеше нещо много сериозно. Преди това аз бях, може би ден преди това, може би два, вече не мога да си го спомня, пак във вечерта на поискване на една справка, по линия на терор и касае фирма, това е на Алексей Петров. Аз съм разпоредил на служителите, те пишат цяла нощ, сутринта отивам в службата, вземам я, занасям е в 7.30 справката е изведена. Главният секретар ми казва, аз не ти я искам тази справка, иска я министъра. Звънна му, но не си спомням сега дали беше излязъл или е имал някой при него, аз оставих тази справка, имах оше задачи в министерството и докато се върна в службата, вече се качиха двама служители и казаха, господин началник, за какво ви беше тази справка, че докато се върнете всичките телефони спряха.

И една от тези справки, която вечерта е била е точно това, в която описвам, че след като е докладвана информацията на ръководството на министерството, 2 часа след това всички телефони са спрели. В съобщението излиза, този телефони: този телефон, този да бъде спрян. След 15 минути има още едно обаждане, в което се казва и четирите догадки да се спрат, защото някой четеше справката и съобщаваше кои телефони да се спрат.

И аз написах повторна справка, с която уведомявам ръководството на министерството, че след доклад е провалена разработката. Такъв беше случаят н с директна разработка по линия на контрабандата на шефката на Митница- Горубляне. По тази разработка, а може би, малко преди това трябва, защото от там разбрахме кой е човекът, който протича на тази разработка, преди това ставаше въпрос за това, че срещу Сашо Петров, началникът на кабинета е повдигнато обвинение, което беше изпратено от нашата служба.
Случаят, по преписката, която е срещу Сашо Петров, беше, че Валентин Петров поиска справка за фирма, която предстои да и бъде издаден лиценз за хазарт, за казино. Служителите изготвиха една обобщена справка, от която ставаше ясно, че този не може да му бъде издаден лиценз, тъй като там се искаше ясен произход на капитала, да няма завеждани дела по него, по линия на пране на пари и т.н. Изпратих тази справка на ген. Валентин Петров, но понеже не бях сигурен дали ще стигне до комисията, си позволих да изпратя втори екземпляр в Комисията по хазарт.

Естествено, че беше даден лиценз на въпросната фирма и аз изпратих отново.писмено, нова справка до министъра, в която описвам всички обстоятелства. По тази справка ме наказаха, защото съм прескочил съм Валентин Петров и съм докладвал директно на министъра. Аз не знаех откъде да мина, откъдето н да минеш, все на едно място се стига. На която справка, министърът написал, пак без дата, материалите да се дадат на прокуратурата. Обаче тази справка беше върната, не знам по какъв начин, в БОП-а и се е намирала в касата на заместник-директорът Донка Георгиева. Когато тя напуска остава на секретарката ми една папка, в която се намира тази справка и която е влязла в деловодството и си я е саморазпределила на себе си и я е солила в касата. На нея и е дадена на ръка. И на тази справка, аз не зная какво да правя - пише да се предаде на Прокуратурата, ако я предам на прокуратурата, ще е проблем с министъра, ако не я предам, в следващия момент министъра ще кажа, че аз съм корумпиран и съм укрил материалите. Няма печеливш ход, първият ход беше да се предаде на Прокуратурата, пък каквото и да става, между нас двамата.

По този повод, беше Полицай на годината, празникът си го спомням. Попитаха ме журналистите, аз казвам, че Сашо Петров е виновен, не може да се крие зад колективна отговорност, след като си е сложил подписът, при наличието на тези данни. той е отговорен. В същото време, на 3 януари, се връщам 2007 година от новогодишните празници и на 5. 6 двама от служителите и началника на направление "Контрабанда", Васко Гочев се казва и Митев е другия служител който води разработката за мнтничарката, идват треперейки и казват, а преди това сме обсъждали тази разработка, изчертана е схема на всички лица, които са свързани с тази митничарка, едно лице обаче е неизвестно и е под псевдоним "запалката". Беше с З удивително, обаче на 8-ми стана ясно, че запалката е министъра, защото въпросната госпожа звъни на Виктор Вълков и го пита, какво ще стане сега, след като има образувано дело срещу началника на кабинета на запалката, дали нашата далавера няма да се обърка?

........................

Госпожа Татяна Дончева: Добре, но приемането на България в Евросъюза е свръхзадача  и приемам, че в името на тази свръхзадача един министър на вътрешните работи може да се направи на оперативен работник, но става въпрос за този случай, дори приемаме, че са нарушени някои такива, технологични правила. Значи, в името на приемането на България, може би това е благородна кауза.

Господин Ваньо Танов: Не знам, ако министъра на вътрешните работи е в толкова близки отношения с Галеви, че може да ни реши приемането на България в

Европейския съюз ...

Смях в залата.


.....и т.н.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1423